Tag-arkiv: Maine

Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, inget jag direkt öns­kade. Som tur var hölls vägarna rena för det snö­ade och reg­nade till och från under hela vec­kan. Kän­des som hemma med varan­nan dags väder. Del­ta­garna för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med olika bak­grund, allt från börs­hand­lare, dok­to­rer, skep­pare på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Workshop i Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Novem­ber 30 till Decem­ber 11 befin­ner jag mig i Maine USA och går works­hop hos John Paul Capo­ni­gro son till den än mer berömda foto­gra­fen Paul Capo­ni­gro. En av orsa­kerna till att jag går kurs hos JPC är för att han använ­der en tek­nik som han kal­lar Image Sculp­ting sna­rare än Image Making. JPC är […]

Också taggat , , , |