Tag-arkiv: Acadia National Park

Stängt för kommentarer

Acadia National Park, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist Så här såg det tyvär ut på de fles­ta park­vä­gar (Park Lou­pe Road). Kom­mer man under låg­sä­song och på vin­ter­tid är ris­ken stor. Det här inne­bar att man inte kun­de “reka” par­ken som man öns­kat med bil innan man bör­jar knal­la runt på intres­san­ta stäl­len. De fles­ta vägar in till parken […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Workshop i Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Novem­ber 30 till Decem­ber 11 befin­ner jag mig i Mai­ne USA och går works­hop hos John Paul Capo­ni­gro son till den än mer beröm­da foto­gra­fen Paul Capo­ni­gro. En av orsa­ker­na till att jag går kurs hos JPC är för att han använ­der en tek­nik som han kal­lar Image Sculp­ting sna­ra­re än Image Making. JPC är […]

Också taggat , , , |