Tag-arkiv: Betygsättning

Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­tera impor­te­rade bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att börja med en första grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­tera bra bil­der från mindre bra och plocka dåliga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Också taggat , , |