Tag-arkiv: Gradering

Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­te­ra impor­te­ra­de bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att bör­ja med en förs­ta grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­te­ra bra bil­der från mind­re bra och ploc­ka dåli­ga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Också taggat , , |