Tag-arkiv: Capture Sharpen

Stängt för kommentarer

Skärpningsmetoder i Camera Raw och Lightroom

Av Conny Nord

Om att all skärp­ning ska ske i slu­tet av bild­be­hand­ling­en stäm­mer inte, det är den gam­la sko­lan och gäl­ler inte läng­re. Det blir inte en bra skärp­ning och allt för ofta all­de­les för myc­ket. Att skär­pa alla bil­der på sam­ma sätt är hel­ler ing­en bra lös­ning. Bil­der ska slut­skär­pas oli­ka bero­en­de på vil­ket sätt de […]

Också taggat , , |