Tag-arkiv: Creative Sharpen

Stängt för kommentarer

Skärpningsmetoder i Camera Raw och Lightroom

Av Conny Nord

Om att all skärp­ning ska ske i slu­tet av bild­be­hand­lingen stäm­mer inte, det är den gamla sko­lan och gäl­ler inte längre. Det blir inte en bra skärp­ning och allt för ofta all­de­les för myc­ket. Att skärpa alla bil­der på samma sätt är hel­ler ingen bra lös­ning. Bil­der ska slut­skär­pas olika bero­ende på vil­ket sätt de […]

Också taggat , , |