Tag-arkiv: Hannover

Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul det­ta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många stör­re muse­um bru­kar även visa en gans­ka intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fe­ra om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Också taggat , |