Tag-arkiv: Kreativitet

Stängt för kommentarer

Fotografering med Kreativitet

Av Sören Lindqvist

Fan­tas­tisk kre­a­ti­vi­tet! Otro­ligt inspi­re­ran­de att se vad man kan göra med en still­bilds­ka­me­ra och en bra ide. Med nio vec­kors för­be­re­del­ser, en kamera­vin­kel, en madrass och 48 tim­mars foto­gra­fe­ring blev till slut 2096 bil­der grun­den till den musik­vi­deo som bli­vit en bland de störs­ta fram­gång­ar­na i stop motion video. Den har bli­vit nomi­ne­rad till Grammy […]

Också taggat |