Stängt för kommentarer

Fotografering med Kreativitet

Av Sören Lindqvist

Fan­tas­tisk kre­a­ti­vi­tet! Otro­ligt inspi­re­rande att se vad man kan göra med en still­bilds­ka­mera och en bra ide. Med nio vec­kors för­be­re­del­ser, en kamera­vin­kel, en madrass och 48 tim­mars foto­gra­fe­ring blev till slut 2096 bil­der grun­den till den musik­vi­deo som bli­vit en bland de största fram­gång­arna i stop motion video. Den har bli­vit nomi­ne­rad till Grammy Awards och över 16 mil­jo­ner besök på YouTube sedan lan­se­ringen… det säger en del. Man har gjort utställ­ning med alla bil­der som nu reser värl­den runt, intres­se­rade kan köpa en del av videon där endast en kopia per bild finns till­gäng­lig “single edi­tion”. Många kanske redan har sett den men bra ska­pel­ser tåls att se flera gånger.

Här är län­ken om du vill se hur man gjort den här videon behind the scene

Taggat ,