Tag-arkiv: Softproof

Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­lity eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaffa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­standa av dator för att få en bättre bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­lingen på […]

Också taggat , |