Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land

Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­sien. Utställ­ningen pre­sen­te­ras i en miljö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Surte Glasbruksmuseum.

Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ningen pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dricka med smak av Anda­lu­sien finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver muse­ets eget kafé. Övriga öppet­ti­der finns att läsa på glas­bruks­mu­se­ets hem­sida Surte Glas­bruks­mu­seum

Hjärt­ligt väl­komna till ver­nis­sa­ge­da­gen och mingla med oss tre fotografer.

Utställning