Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Andalusia — Reflections on the land

Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­si­en. Utställ­ning­en pre­sen­te­ras i en mil­jö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Sur­te Glasbruksmuseum.

Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ning­en pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dric­ka med smak av Anda­lu­si­en finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver muse­ets eget kafé. Övri­ga öppet­ti­der finns att läsa på glas­bruks­mu­se­ets hem­si­da Sur­te Glasbruksmuseum

Hjärt­ligt väl­kom­na till ver­nis­sa­ge­da­gen och ming­la med oss tre fotografer.

Utställning