Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nära foto­grafi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­ari till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­riska riksmu­seet. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tiska och kre­a­tiva bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ningen. Fler­ta­let är tagna under 2000–talet, de äldsta på 80–talet.

Näckrosor © Fotograf Jan Grahn© Foto­graf Jan Grahn

Naturhistoriska med bilder av Jan Grahn

NATURNÄRA FOTOGRAFI
Natur­hi­sto­riska riksmu­seet
Vega­sa­len
Fres­ca­ti­vä­gen 40
114 18 Stock­holm
Infor­ma­tion 08519 540 40
Ordi­na­rie öppet­ti­der:
Tis­dag — fre­dag 1018
Lör­dag, sön­dag 1118
Mån­da­gar stängt
Utom föl­jande dagar under utställ­nings­ti­den
18 och 25 feb­ru­ari, 25 mars och 1 april.