Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nä­ra foto­gra­fi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­a­ri till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tis­ka och kre­a­ti­va bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ning­en. Fler­ta­let är tag­na under 2000–talet, de älds­ta på 80–talet.

Näckrosor © Fotograf Jan Grahn

© Foto­graf Jan Grahn

Naturhistoriska med bilder av Jan Grahn

NATURNÄRA FOTOGRAFI
Natur­hi­sto­ris­ka riksmuseet
Vegasalen
Fres­ca­ti­vä­gen 40
114 18 Stockholm
Infor­ma­tion 08519 540 40
Ordi­na­rie öppettider:
Tis­dag — fre­dag 1018
Lör­dag, sön­dag 1118
Mån­da­gar stängt
Utom föl­jan­de dagar under utställningstiden
18 och 25 feb­ru­a­ri, 25 mars och 1 april.