Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… I

Av Conny Nord

Fönst­ren är redan täckta med snö som på gamla tider när man iso­le­rade med bomull inför vin­tern. Blic­kar man ut ser man snön yra runt för fullt, bör­jar inse att snön kom­mer ligga kvar… kanske hela vin­tern. Med ömma hän­der och värk i musk­ler som man inte trodde fanns efter idogt snö­skot­tande läser man Con­nys första resebrev från Spa­nien under tiden som radi­o­ny­he­terna kav­lar ut “Klass 1 var­ning” och manar befolk­ningen att stanna hemma. Inte undra på att tan­karna fly­ger iväg till var­mare bredd­gra­der med viss avund på Conny och Rose–Marie. De kom verk­li­gen iväg i sista minu­ten där vin­tern stod knac­kan­des bakom dörren…

Peñiscola, Spanien© Foto­graf Conny Nord

Som­mar­värme först vid Franska gränsen

Avre­san från Troll­hät­tan blev två dagar för­se­nad. Vin­terns första snö­fall hind­rade vår väg söderut men på fre­dag mor­gon den 12 novem­ber skyn­dade vi oss iväg. Första stopp blev på cam­ping­plat­sen i Feh­marn i norra Tyskland. Det hade det reg­nat i flera dagar, det såg ut som en lerå­ker på cam­pingen. På vägen ner mot Kir­ch­heim var vägarna torra och 12 gra­der varmt. Som­mar­värme och 21 gra­der varmt fick vi först mot franska grän­sen och Mul­house. Vi bestämde att åka via Cler­mant Fer­rant och sedan söderut över Central­mas­si­vet ner till Medel­ha­vet. Motor­vä­gen klätt­rar upp till drygt 1100 meter och när vi pas­se­rade pas­set var det lätt snö­fall och +2 gra­der. På vägen ner mot Medel­ha­vet och Lon­gu­e­doc Rous­sil­lion distrik­tet steg tem­pe­ra­tu­ren till 14 gra­der. Över­natt­ning strax norr om Per­pig­nan och där­ef­ter vidare mot Spa­nien och Peñiscola, drygt 10 mil norr om Valen­cia.

Peñiscola, Spanien

Efter 270 mil på sex dagar

Efter 6 dagars inten­sivt körande och 270 mil tog jag änt­li­gen fram kame­ran för första gången på den här resan. Dagen efter vi anlänt till Peñiscola åkte vi upp till Morella, en bergsby i bergs­ked­jan El Maest­rat. Kors­rid­dare har huse­rat här en gång i tiden så det fanns en ring­mur runt hela sta­den och en stor borg på top­pen av ber­get. I Peñiscola lig­ger de histo­riska delarna väl­digt vac­kert längst ut på en klippa med branta stup ner mot havet och sta­den kröns av en borg högst upp på top­pen. Vi till­bring­ade 3 dagar i områ­det och lyc­ka­des även få med ett besök i Delta de l’Ebre där näs­tan hela områ­det lig­ger under vat­ten. Stora ris­od­lingar täc­ker områ­det och det vim­lar av sjö­få­gel. Vi såg fla­mingos (utom räck­håll för kame­ran) och även många olika arter av häger, allt från kohä­ger till gråhäger.

Morella, Spanien

Håll­plats Calpe

Vi har nu anlänt till Calpe med en fågel­sjö mitt i sta­den och den berömda klip­pan Il’Fac med mas­sor av mås­få­gel. Igår var det 20 gra­der och blå him­mel när vi satt och fika på efter­mid­da­gen (i kort­byxor) i en bad­vik strax norr om Calpe…

Taggat ,