Tag-arkiv: Splittoning

Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­to­na en bild inne­bär att skugg­par­ti­er får en färg­ton och lju­sa par­ti­er en annan färg­ton. På den ana­lo­ga sidan behö­ver man använ­da oli­ka kemis­ka tona­re för att åstad­kom­ma sam­ma sak men med mer begrän­sa­de möj­lig­he­ter. Svart­vi­ta bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Också taggat , |