Tag-arkiv: Rörelseoskärpa

Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskär­pa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörel­se och dyna­mik. För att ska­pa rörel­se­oskär­pa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig ock­så. Det går givetvis […]

Också taggat , , |