Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­baka i Motril efter jul­fi­rande och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i södra Spa­nien. Man­del­trä­den har redan bör­jat blomma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­gare än nor­malt. Vi har varit uppe i Sierra de la Contra­vi­esa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax söder om Sierra Nevada.


Sierra de la Contraviesa © Conny Nord

Man­del­trä­den i full blom

Nu är det verk­li­gen vår, fåg­lar sjunger och hum­lor sur­rar runt man­del­trä­den. Det luk­tar honung från blom­morna som get­terna gil­lar att mumsa på… fast de inte får. Det här är ett av de häf­ti­gaste natur­om­rå­den jag besökt, spe­ci­ellt nu med man­del­trä­den i full blom. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tiska där de branta bergs­si­dorna är klädda med man­del­träd, oliv­träd och vin­stoc­kar som ska­par sago­lika vyer. Små vita bergs­byar klätt­rar längs bergs­si­dorna och bäc­kar och flo­der från Sierra Nevada (“den snö­klädda bergs­ked­jan”) rin­ner ner i dalarna. Vatt­net sam­las i dal­gången Alpu­jar­ras söder om Sierra Nevada och fort­sät­ter ner till en stor för­däm­ning 25 kilo­me­ter norr om Motril.

Alpujarras © Conny Nord

Sierra de las Guájaras

Det finns många över­givna hus och rui­ner som är väl­digt foto­gra­fiska. Jag tog några bil­der i en över­gi­ven cor­tijo (bond­gård) uppe i bergs­mas­si­vet Sierra de las Guá­ja­ras. Väd­ret var väx­lande den här dagen med regnsku­rar och sol om vartan­nat. Det är ett spän­nande väder och bil­derna blir bra om man är på rätt plats. Ibe­riska sten­boc­kar som är betyd­ligt mindre än sten­boc­karna i Alperna ser man rätt ofta och de finns för det mesta nere vid kusten.

Cortijo Andalusien © Fotograf Conny Nord

Sierra del Chaparral

Vi har fort­fa­rande många utflykts­mål på agen­dan, det finns en del bergs­byar som ska besö­kas och vi har inte varit uppe i Sierra del Cha­par­ral. Sierra Neva­das högsta topp Mul­hacén, är näs­tan 3500 meter och just nu är snödju­pet drygt 4 meter så vi får se hur högt upp vi kan komma med sommardäck.

Hasta la Vista från ett soligt och varmt Andalucia!

Sierra de la Contraviesa © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat ,