Författare: Conny Nord

Conny NordI mitten av 80–talet upptäckte Conny att svartvit film och papper kunde kontrolleras och anpassas nästan utan begränsningar. God hjälp fick han av Pär Lundqvist bok Landskapsfotografering och Ansel Adams tre välkända böcker The Camera, The Negativ och The Print. Conny lärde sig hur zon–systemet och olika kopieringstekniker kan användas och hur viktigt visualiseringen är för att kunna bedöma slutresultatet innan bilden exponeras. En Hasselbladskamera inköptes och efter ett antal år byttes den till en storformatskamera för att kunna anpassa framkallningen mer exakt till motivkontrasten. Nu för tiden är fotografering digitaliserad. Kvaliteten blir högre och för de kreativa möjligheterna finns inga begränsningar mer än de du själv skapar.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

I Vårens Tecken

Av Conny Nord

Tra­nor­na anlän­de punkt­ligt till Horn­bor­ga­sjön och star­ta­de våren. Vi var där den 4 april och drygt 14 000 tra­nor fanns vid Tran­dan­sen. Det är fan­tas­tiskt att se så många fåg­lar på en sådan liten yta. Som van­ligt var där foto­gra­fer från hela Euro­pa med dyr tele­op­tik på sina kame­ror. Nu är inte Horn­bor­ga­sjön bara tranor […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­da­de ber­get är Bar­ce­lo­nas heli­ga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tis­ka och bran­ta och uppe på en av bergs­si­dor­na lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jäm­na mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.      

Taggat , |
Stängt för kommentarer

La Sagrada Familia Barcelona

Av Conny Nord

Jag har varit i många kate­dra­ler men La Sagra­da Fami­lia i Bar­ce­lo­na tar nog pri­set. La Sagra­da fami­lia bety­der “den heli­ga famil­jen”. Egent­li­gen är det inte någon kate­dral utan en basi­li­ka. Bygg­na­tio­nen bör­ja­de 1882 och den beräk­nas bli klar 2026 men den blir för­mod­li­gen ald­rig rik­tigt klar. Kyr­kan har en enorm rymd, tak­höj­den är 75 meter […]

Taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VIII

Av Conny Nord

Efter Sevil­la bör­jar hem­fär­den mot Troll­hät­tan och Sve­ri­ge. Vi har stop­pat till vid Mazarón en liten stad 25 km väs­ter om Car­ta­ge­na. Väd­ret är verk­li­gen bra och cam­ping­en har en upp­värmd pool så det påmin­ner en hel del om en char­ter­re­sa. Vi har besökt ett kust­bat­te­ri ute på en udde som heter “Cabo de Tino­so” med […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VII

Av Conny Nord

Efter någ­ra fan­tas­tiskt skö­na dagar nere i Doña­na har vi åkt till en cam­ping 25 km söder om Sevil­la. Det var enkelt att ta bus­sen in till cent­rum. Håll­plat­sen var strax utan­för cam­ping­en. Sevil­la är en vac­ker stad och det märks att sta­den har varit enormt rik. Det går inte att få någon skarp­sin­ni­ga­re åsikt om […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevil­la bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort del­ta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doña­na är en av Euro­pas störs­ta våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hör­de tidi­ga­re her­ti­gar­na av Medi­na Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doña­na är väl­känt för sin […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­na­da lig­ger damm­bygg­na­den “Embal­se de Rules”. Dam­men bör­ja­de byg­gas 2003 och blev klar för någ­ra år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apul­­jar­­ras-regi­o­­nen, en dal­gång mel­lan Sier­ra Neva­da och Sier­ra de la Contra­vi­e­sa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­par­na av Sier­ra Neva­da och när […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­la­re. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen väx­er upp över ber­gen på efter­mid­da­gar­na, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sier­ra de la Contra­vi­e­sa gli­der dim­mol­nen sak­ta över bergsklac­ken från söder och […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­ba­ka i Motril efter jul­fi­ran­de och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i söd­ra Spa­ni­en. Man­del­trä­den har redan bör­jat blom­ma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­ga­re än nor­malt. Vi har varit uppe i Sier­ra de la Contra­vi­e­sa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax […]

Taggat , |