Författare: Conny Nord

Conny NordI mitten av 80–talet upptäckte Conny att svartvit film och papper kunde kontrolleras och anpassas nästan utan begränsningar. God hjälp fick han av Pär Lundqvist bok Landskapsfotografering och Ansel Adams tre välkända böcker The Camera, The Negativ och The Print. Conny lärde sig hur zon–systemet och olika kopieringstekniker kan användas och hur viktigt visualiseringen är för att kunna bedöma slutresultatet innan bilden exponeras. En Hasselbladskamera inköptes och efter ett antal år byttes den till en storformatskamera för att kunna anpassa framkallningen mer exakt till motivkontrasten. Nu för tiden är fotografering digitaliserad. Kvaliteten blir högre och för de kreativa möjligheterna finns inga begränsningar mer än de du själv skapar.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

I Vårens Tecken

Av Conny Nord

Tra­norna anlände punkt­ligt till Horn­bor­ga­sjön och star­tade våren. Vi var där den 4 april och drygt 14 000 tra­nor fanns vid Tran­dan­sen. Det är fan­tas­tiskt att se så många fåg­lar på en sådan liten yta. Som van­ligt var där foto­gra­fer från hela Europa med dyr tele­op­tik på sina kame­ror. Nu är inte Horn­bor­ga­sjön bara tranor […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­dade ber­get är Bar­ce­lo­nas heliga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tiska och branta och uppe på en av bergs­si­dorna lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jämna mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.      

Taggat , |
Stängt för kommentarer

La Sagrada Familia Barcelona

Av Conny Nord

Jag har varit i många kate­dra­ler men La Sagrada Fami­lia i Bar­ce­lona tar nog pri­set. La Sagrada fami­lia bety­der “den heliga famil­jen”. Egent­li­gen är det inte någon kate­dral utan en basi­lika. Bygg­na­tio­nen bör­jade 1882 och den beräk­nas bli klar 2026 men den blir för­mod­li­gen ald­rig rik­tigt klar. Kyr­kan har en enorm rymd, tak­höj­den är 75 meter […]

Taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VIII

Av Conny Nord

Efter Sevilla bör­jar hem­fär­den mot Troll­hät­tan och Sve­rige. Vi har stop­pat till vid Mazarón en liten stad 25 km väs­ter om Car­ta­gena. Väd­ret är verk­li­gen bra och cam­pingen har en upp­värmd pool så det påmin­ner en hel del om en char­ter­resa. Vi har besökt ett kust­bat­teri ute på en udde som heter “Cabo de Tinoso” med […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VII

Av Conny Nord

Efter några fan­tas­tiskt sköna dagar nere i Doñana har vi åkt till en cam­ping 25 km söder om Sevilla. Det var enkelt att ta bus­sen in till cent­rum. Håll­plat­sen var strax utan­för cam­pingen. Sevilla är en vac­ker stad och det märks att sta­den har varit enormt rik. Det går inte att få någon skarp­sin­ni­gare åsikt om […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevilla bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort delta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doñana är en av Euro­pas största våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hörde tidi­gare her­ti­garna av Medina Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doñana är väl­känt för sin […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­nada lig­ger damm­bygg­na­den “Embalse de Rules”. Dam­men bör­jade byg­gas 2003 och blev klar för några år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apuljarras-​​​​regionen, en dal­gång mel­lan Sierra Nevada och Sierra de la Contra­vi­esa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­parna av Sierra Nevada och när […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­lare. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen växer upp över ber­gen på efter­mid­da­garna, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sierra de la Contra­vi­esa gli­der dim­mol­nen sakta över bergsklac­ken från söder och […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­baka i Motril efter jul­fi­rande och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i södra Spa­nien. Man­del­trä­den har redan bör­jat blomma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­gare än nor­malt. Vi har varit uppe i Sierra de la Contra­vi­esa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax […]

Taggat , |